Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie szkoleń

Fundusze Europejskie - e-aktywni.png

 

5 marca 2020 r. odbyło się ostatnie bezpłatne szkolenie komputerowe w ramach projektu "E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy” w ramach projektu grantowego "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego". Projekt realizowany był przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Celem realizowanego zadania było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

 

Dzięki pozyskaniu dotacji w wysokości 84 000 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” przeszkolonych zostało 150 osób w 7 modułach tematycznych. W terminie od 01.10.2019 do 05.03.2020 odbyło się 14 szkoleń w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

 

Przeprowadzone szkolenia spełniły zakładany cel projektu. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in.:

 

Ponadto uczestnicy nauczyli się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz zdobyli praktyczne umiejętności w tym zakresie. Szkolenia pokonały bariery, ponieważ przeszkolonych zostało ponad 10 osób niepełnosprawnych w projekcie.

 

Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające jego ukończenie. Zostali również poproszeni o wypełnienie arkuszy ewaluacyjnych w celu dobrowolnej i anonimowej oceny szkolenia.

 

Uczestnicy podkreślali walory szkolenia takie jak:

 

Podczas szkoleń panowała przyjazna atmosfera.

 

Wersja XML