Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.png

Operacja "Zdrowo i wesoło w Wilamowicach Nyskich” ma na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór poprzez modernizację placu zabaw w Wilamowicach Nyskich, który stworzy możliwość aktywnego i bezpiecznego wypoczynku na terenach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakres rzeczowy operacji:

 

Efektem realizacji operacji będzie 1 zmodernizowany dzięki wsparciu z LSR obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej co spowoduje rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Beneficjent: Gmina Głuchołazy
Wartość projektu: 119 865,21zł
Dofinansowanie: 76 270,00zł
Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi: 63,63%

 

Wersja XML