Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski i druki

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie świadczenia usług
gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich

 

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXXIII/323/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Szczegółowe informację dostępne tutaj

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf
DOCOświadczenie przedsiębiorcy.doc
XLSXZałącznik nr 1 - wzór formularza pomocy publicznej v2 03092020.xlsx
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZDN-1.pdf
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZDN-2.pdf
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIN-1.pdf
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZIN-2.pdf
PDFZałącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników ZIN-3.pdf
 


 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie świadczenia usług
hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXX/292/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące styczeń, luty marzec 2021 r.

Szczegółowe informację dostępne tutaj

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf
XLSZałącznik nr 1 - wzór formularza pomocy publicznej v2 03092020.xls
DOCOświadczenie przedsiębiorcy.doc
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZDN-1.pdf
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZDN-2.pdf
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIN-1.pdf
PDFZałącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników ZIN-3.pdf
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZIN-2.pdf
 


 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Więcej informacji kliknij tutaj

 


 

Wydział Inwestycji i Eksploatacji
tel. 77 40 92 110-114

 


 

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 77 40 92 109-114

 

 


 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
tel. 77 40 92 118-119

 

 


 

Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 77 40 92 155-156

 


 

Wydział Finansowo-Budżetowy
Kasa: 77 40 92 164,
Referat Podatków i Opłat: 77 40 92 165-66 
Księgowość podatków i opłaty za odpady komunalne: 77 40 92 140 i 77 40 92 161

 

Podatek leśny - 2021

 

Podatek od nieruchomości - 2021

 

Podatek rolny - 2021


 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 77 40 92 146

 

 


 

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych
tel. 77 40 92 124-126

 

Alkohole

 

CEIDG

 

Licencje TAXI


 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 40 92 130-131

 

Harmonogramy wywozu śmieci

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Komplet dokumentacji do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu

 

Deklaracje do wypełnienia elektronicznie

 

Deklaracje do wypełnienia ręcznego

 

Pozostałe wnioski

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Wersja XML