Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski i druki

Informacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

DOCXInformacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx (15,92KB)
XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (78,06KB)
PDFUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (2,12MB)
PDFZałącznik nr 2 do procedury PD.pdf (221,89KB)
PDFZałącznik nr 3 do procedury PD.pdf (221,67KB)
PDFZałącznik nr 4 do procedury PD.pdf (221,62KB)

 


 

Informacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku rolnego

 

Burmistrz Głuchołaz, informuje że Rada Miejska w Głuchołazach nie podjęła uchwały o obniżce ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok

W związku z powyższym:


W komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi61,48 zł za 1 dt

 


 

Informacja w sprawie określenia wysokości stawek podatku leśnego

 

Burmistrz Głuchołaz, informuje że Rada Miejska w Głuchołazach nie podjęła uchwały o obniżce ceny skupu drewna będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2022 rok.

W związku z powyższym:

W komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. 2021 poz.950) ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały  2021 wynosiła 212,26 zł za 1 m3.

 


 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie świadczenia usług
gastronomicznych, kosmetycznych, fryzjerskich

 

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXXIII/323/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Szczegółowe informację dostępne tutaj

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf (288,28KB)
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf (253,72KB)
DOCOświadczenie przedsiębiorcy.doc (65,24KB)
XLSXZałącznik nr 1 - wzór formularza pomocy publicznej v2 03092020.xlsx (30,21KB)
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZDN-1.pdf (196,67KB)
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZDN-2.pdf (196,45KB)
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIN-1.pdf (214,29KB)
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZIN-2.pdf (195,08KB)
PDFZałącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników ZIN-3.pdf (209,03KB)
 


 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie świadczenia usług
hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

 

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 r. Rada Miejska w Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXX/292/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za miesiące styczeń, luty marzec 2021 r.

Szczegółowe informację dostępne tutaj

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf (288,28KB)
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf (253,72KB)
XLSZałącznik nr 1 - wzór formularza pomocy publicznej v2 03092020.xls (77,00KB)
DOCOświadczenie przedsiębiorcy.doc (54,23KB)
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZDN-1.pdf (196,67KB)
PDFZałącznik do DN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZDN-2.pdf (196,45KB)
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu ZIN-1.pdf (214,29KB)
PDFZałącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników ZIN-3.pdf (209,03KB)
PDFZałącznik do IN-1 - dane o przedmiotach zwolnionych ZIN-2.pdf (195,08KB)
 


 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Więcej informacji kliknij tutaj

 


 

Wydział Inwestycji i Eksploatacji
tel. 77 40 92 110-114

 


 

Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 77 40 92 109-114

 

 


 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
tel. 77 40 92 118-119

 

 


 

Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 77 40 92 155-156

 


Wydział Finansowo-Budżetowy
Kasa: 77 40 92 164,
Referat Podatków i Opłat: 77 40 92 165-66 
Księgowość podatków i opłaty za odpady komunalne: 77 40 92 140 i 77 40 92 161


Stawki na rok 2023 dostępne tutaj

Informacja o stawce podatku od nieruchomości - tutajPodatek leśny - 2021


Podatek od nieruchomości - 2021


Podatek rolny - 2021


 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 77 40 92 146

 

 


 

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych
tel. 77 40 92 124-126

 

Alkohole

 

CEIDG

 

Licencje TAXI


 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 77 40 92 130-131

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego

 

Harmonogramy wywozu śmieci

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Komplet dokumentacji do uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu

 

Deklaracje do wypełnienia elektronicznie

 

Deklaracje do wypełnienia ręcznego

Pozostałe wnioski

 

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Wersja XML