Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji

 

Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2022r. w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33 prowadzony jest punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji  ( w miejsce punktu nieodpłatnej pomocy prawnej). Punkt obsługiwany jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.

Od stycznia  br. do odwołania punkt działa w ten sposób, że  jeden dzień w tygodniu (środa) jest przeznaczony na dyżur stacjonarny, natomiast w pozostałe dni  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie ( tzw. teleporady) oraz poza lokalem punktu.

Punkt dyżuruje w dniach i godzinach :

Rejestracja na poradę pod nr telefonu  -  77  408 50 94 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj. od 7:30 do 15:30

 Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 3. Zakres mediacji prawnej:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4. przeprowadzenie mediacji,
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej z mediatorem.
 1. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 2. Przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoba, która korzysta z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - w przypadku, gdy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest udzielane w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Po udzieleniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii i przesłania jej na adres poczty elektronicznej bok@powiat.nysa.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

Istnieje także możliwość zarezerwowania terminu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną stronę internetową: np.ms.gov.pl

Więcej informacji na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

UWAGA!!! W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów.

PDFLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Nyskiego w 2022 r.pdf (202,56KB)
 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/wykaz-punktow

Wersja XML