Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie gminy Głuchołazy

Informacja dotycząca Nieodpłatnych Porad Prawnych

Potrzebujesz nieodpłatnej pomocy prawnej - umów się na poradę, zadzwoń pod nr tel. 77 408 50 94
od poniedziałku do środy w godz. 09:00-11:00

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19  informujemy, że od 16.03.2020 r. do odwołania, wprowadzono tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego.

Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Po ogłoszeniu ustawy z dnia 14 maja 2020 r. nie jest wymagane składanie oświadczenia.

O przywróceniu normalnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poinformujemy na stronie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

Informujemy, że po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej  i przesłania jej na adres poczty elektronicznej bok@powiat.nysa.pl lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

 

Więcej informacji na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 


 

Zawieszenie osobistego udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 informujemy, że od 16.03.2020 r. do odwołania, wprowadzono tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego. Porady będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Więcej informacji tutaj

 


 

Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2020 r. kontynuowana jest działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33 (tel. kontaktowy 502 341 863). Punkt prowadzony jest przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej z siedzibą ul. Mariacka 6-8, 48-304 Nysa. W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez magistra prawa i adwokata.

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pk 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

Nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

 

PDFWykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu nyskiego w 2020 roku.pdf

 

Wersja XML