Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polski Świętów

 

Stara wielodrożnica położona na zboczu doliny Białej Głuchołaskiej, na skrzyżowaniu dróg z Nysy do Głuchołaz i z Łączek do Suchej Kamienicy. Wymieniona została po raz pierwszy w 1284 r. jako Swatow, następnie w 1322 jako Sveta Polonicalis W XVI w. należała do Nysy. Najstarszy wiejski obiekt - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - powstał prawdopodobnie w końcu XIII wieku. Potwierdzają to fragmenty murów pochodzące ze schyłku okresu romańskiego. Później kościół bywał przebudowywany. Sklepienie w prezbiterium jest krzyżowo-żebrowe o grubych wałkach wspartych na głowicach. Nawa została zasklepiona w 1770 r., wieżę zaś nadbudowano w 1660 r. i przebudowano w 1794 (data w kluczu portalu). Wyposażenie świątyni pochodzi z XVII - XVIII w. Ołtarz główny jest rokokowy. Kościelny portal zbudowany w stylu romańsko - gotyckim zawiera motywy prymitywnych masek. Nie zachował się zespół interesujących malowideł ściennych. Naprzeciw kościoła znajduje się plebania z XVIII wieku. We wsi jest barokowa kapliczka z 1701 r. i dworek pochodzący z 1800 r. W lipcu 1977 r. wieś nawiedziła powódź. Biała Głuchołaska zalała 6 gospodarstw i 10 podtopiła. Zniszczone zostały: most i boisko sportowe. Oba obiekty zostały odbudowane w 1999 r. Obecnie w Polskim Świętowie mieszka 427 osób.  Działa OSP i klub sportowy LZS ''Nowy Świętów'' (sekcja piłkarska). Jest wodociąg i linia autobusowa PKS.

 

Sołtys: Sołtysek Piotr
Rada sołecka:

Wersja XML