Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biskupów

 

Wieś położona na Przedgórzu Paczkowskim, na pn. zach. od Głuchołaz, przy trasie Głuchołazy - Sławniowice. Po raz pierwszy wymieniona została w 1231r. jako Bissopeswalde (Biskupi Las). Na wysokim wzniesieniu widoczna jest imponująca sylwetka zabytkowego kościoła, pierwotnie gotyckiego, przebudowanego w 1770 r. na barokowy. Przy wejściu do kruchty znajduje się płyta nagrobkowa z 1538 r., wewnątrz zaś rokokowa ambona i ołtarz w tym samym stylu. Obecnie wieś ma charakter rolniczy.

 

Sołtys: Babiec Ryszard
Rada sołecka:

Wersja XML