Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejska Rada Seniorów

ZAPROSZENIE

na

XI SESJĘ

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

dn. 27 września 2022 o godz. 11.00

w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

Porządek Sesji

 

 1. Otwarcie XI Sesji MRS, Przywitanie Radnych i Gości.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji MRS
 5. Informacja Pana Burmistrza podsumowującej uroczystości 800 lecia Głuchołaz.
 6. Informacja Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach n/t planów pracy dydaktyczno kulturalnej  w roku 2022 oraz kolejnych latach.
 7. Informacja n/t organizacji Dni Seniora oraz Święta Niepodległości.
 8. Informacja radnych, którzy podjęli zobowiązanie do nawiązania współpracy z czeską organizacją senioralną.
 9. Wnioski do uprawnionych podmiotów o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 11. Zakończenie XI Sesji MRS

 

Przewodniczący MRS

Zdzisław Matyjasik

 

MRS.jpeg

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów: Zdzisław Matyjasik 
Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów: Irmgarda Rodek-Grozik 
Sekretarz: Barbara Szeląg 

Członkowie:

 

Kontakt z Radą Seniorów:

Urząd Miejski
Biuro Rady Miejskiej
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 
telefon: 77 409 21 00

Wersja XML