Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejska Rada Seniorów

MRS 2023.jpeg

 

 

PDFPlan pracy 2023 MRS.pdf (346,52KB)
 

Zaproszenie

na

XIII SESJĘ  MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

w dniu 13 lutego 2023 o godz. 10:00

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

Porządek Sesji

 

 1. Otwarcie XIII Sesji MRS, Przywitanie Radnych i Gości.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Pana Burmistrza, informacja na temat realizacji inwestycji w gminie i planu tych inwestycji na 2023 r.
 5. Informacja Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na temat oceny funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.                                                                              
 6. Informacja Naczelnika Wydziału Planowania, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy na temat realizacji zadań z zakresu inicjatyw lokalnych.
 7. Konstruowanie planu pracy MRS na 2023 r. 
 8. Sprawy bieżące
 9. Zakończenie XIII Sesji MRS.

 

Przewodniczący MRS
Zdzisław Matyjasik

 

MRS.jpeg

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów: Zdzisław Matyjasik 
Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów: Irmgarda Rodek-Grozik 
Sekretarz: Barbara Szeląg 

Członkowie:

 

Kontakt z Radą Seniorów:

Urząd Miejski
Biuro Rady Miejskiej
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 
telefon: 77 409 21 00

Wersja XML