Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak zgłosić interwencję

Jeżeli jesteś świadkiem popełnionego wykroczenia, widzisz nieprawidłowości lub coś cię niepokoi, zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer telefonu 77 40 92 105, zgłoś zdarzenie na adres e-mail: lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej: Głuchołazy Rynek 15 pokój nr. 7.

 

Pamiętaj, iż zgłaszanie nieprawdziwej interwencji grozi sankcjami prawnymi przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 66. § 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do 1000 zł.

 

Wersja XML