Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Bezpłatny spacer z przewodnikiem po Głuchołazach

  Brak opisu obrazka
  W każdą sobotę wakacji (lipiec-sierpień) zapraszamy na bezpłatny spacer z przewodnikiem po Głuchołazach. Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godz. 10:00 na Rynku pod "lipą".
  Data publikacji: 29-06-2022 13:50
 • Zawiadomienie o zamknięciu

  Brak opisu obrazka
  Drodzy turyści informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym w Czechach. W piątek 8.07.2022 i niedzielę 10.07.2022 odbędą się Mistrzostwa Czeskiej Republiki Dzieci w Kolarstwie Szosowym.
  Data publikacji: 29-06-2022 11:43
 • Stypendia Burmistrza dla najlepszych uczniów Gminy Głuchołazy 2021/2022

  Brak opisu obrazka
  W środę 22 czerwca z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego już po raz dwudziesty odbyła się uroczystość wyróżnienia uczniów,  którzy w roku szkolnym 2021/2022 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce tj. średnią ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie.
  Data publikacji: 24-06-2022 13:29
 • Zmiana organizacji ruchu

  Brak opisu obrazka
  W związku z remontem nawierzchni bitumicznej ulicy Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach - zadanie budżetowe „Modernizacja drogi przy ulicy Jana Pawła II w Głuchołazach w ramach "Funduszu Rozwoju Dróg", od dnia 27.06.2022 r. do dnia zakończenia robót drogowych nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na całej długości ulicy obowiązuje zakaz postoju i parkowania.
  Data publikacji: 23-06-2022 14:06
 • Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Gmin objętych LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców poszczególnych Gmin objętych LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 przez Lokalną Grupę Działania.
  Data publikacji: 22-06-2022 14:39
 • Informacja o zakończeniu się etapu trzech konkursów o zasięgu krajowym.

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że zakończył się etap trzech konkursów o zasięgu krajowym: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla rolników  oraz Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę.
  Data publikacji: 22-06-2022 09:13
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

  Brak opisu obrazka
  Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 15 czerwca 2022 r.  jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat. Wsłuchując się w te postulaty Rząd zaproponował kilka zmian. Najważniejszą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości.
  Data publikacji: 22-06-2022 08:00
 • Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń

  Brak opisu obrazka
  Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285) zgodnie, z którymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
  Data publikacji: 22-06-2022 07:49
 • Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

  Brak opisu obrazka
  Właścicielu, zarządco budynku! Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródła ogrzewania budynków
  Data publikacji: 21-06-2022 11:06
Wersja XML