Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Lokalna strategia rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na Lata 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.
  Data publikacji: 30-05-2020 16:24
 • Program Czyste Powietrze 2.0

  Brak opisu obrazka
  15 maja 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Programu "Czyste Powietrze", który prowadzony jest w oparciu o zmienioną, łatwiejszą wersję Programu z nowym Formularzem wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem naboru wniosków.
  Data publikacji: 29-05-2020 09:55
 • Nauczyciele i pracownicy szkół przeszli badanie

  Brak opisu obrazka
  Gmina Głuchołazy jako organ prowadzący zleciła przeprowadzenie badań diagnostycznych pracowników szkół, przedszkoli i żłobka
  Data publikacji: 25-05-2020 12:19
 • Obsługa klientów UM w Głuchołazach

  Brak opisu obrazka
  Informujemy mieszkańców, że Urząd Miejski w Głuchołazach oraz jednostki podległe obsługują interesantów z zachowaniem środków ostrożności. Zasada ta funkcjonuje od początku trwania pandemii i pozwala na załatwienie przez klientów ważnych spraw.
  Data publikacji: 25-05-2020 10:57
 • Przywrócenie kursowania pociągów w województwie opolskim

  Brak opisu obrazka
  POLREGIO sp. z o.o. Opolski Zakład w Opolu informuje, że ze względu na poluźnienie restrykcji w związku z panującą epidemią oraz rosnącą frekwencją wybrane pociągi zostaną przywrócone.
  Data publikacji: 25-05-2020 08:31
 • Wystawa w Muszli Leśnej

  Brak opisu obrazka
  Od dziś (21.05) w Muszli Leśnej można zapoznać się z plenerową wystawą informacyjną pn. „Szlak Złotych Górników skarbem Głuchołaz”.
  Data publikacji: 21-05-2020 12:52
 • Zadaszone trybuny Stadionu Miejskiego prawie gotowe

  Brak opisu obrazka
  Na zakończenie tej inwestycji Gminy Głuchołazy czekają kibice piłki nożnej.  Mowa o wykonaniu częściowego zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim w Głuchołazach przy ul. Marii Konopnickiej 2.
  Data publikacji: 19-05-2020 12:21
 • XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

  Brak opisu obrazka
  W dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 9:30 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ
  Data publikacji: 18-05-2020 10:29
 • Bliżej rodziny i dziecka

  Brak opisu obrazka
  Dzięki projektowi: "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w dniu 13 maja 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach trafiły kolejne środki ochrony osobistej oraz środki i urządzenia dezynfekujące zmniejszające ryzyko zarażania wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
  Data publikacji: 15-05-2020 07:46
Wersja XML