Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • XLII Sesja Rady Miejskiej

  Brak opisu obrazka
  W trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  Data publikacji: 14-01-2022 13:52
 • Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)

  Brak opisu obrazka
  Od 1 stycznia 2022 r. dla  rolników będących płatnikami podatku VAT udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.
  Data publikacji: 14-01-2022 09:46
 • Styczeń 2022 - nowe kwoty świadczeń

  Brak opisu obrazka
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.
  Data publikacji: 14-01-2022 09:44
 • Rehabilitacja - styczeń 2022

  Brak opisu obrazka
  W trosce o Wasze zdrowie oraz dobrostan w Nowym Roku 2022 pragniemy przypomnieć o stale obowiązującej prawdzie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
  Data publikacji: 14-01-2022 09:40
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy oraz świadczenie wychowawcze 500+

  Brak opisu obrazka
  Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.
  Data publikacji: 14-01-2022 07:59
 • Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy na 2022 rok

  Brak opisu obrazka
  Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy - na rok 2022, podczas której mieszkańcy bezpośrednio zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym. Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach aktualnej edycji na Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy przeznaczono 200 000,00 zł, Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale także sami zostać ich autorami! W terminie od 3 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.
  Data publikacji: 13-01-2022 09:33
 • Rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu "Zabytek Zadbany" 2022

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany".
  Data publikacji: 12-01-2022 09:37
 • Dofinansowanie do usuwania azbestu

  Brak opisu obrazka
  W związku z realizacją "PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY  NA LATA 2014- 2032" Burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2022 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.
  Data publikacji: 12-01-2022 08:13
 • Postoje Mammobusów w styczniu

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki.
  Data publikacji: 11-01-2022 19:37
Wersja XML